Bardzo często informacja o śmierci bliskiej nam osoby jest szokiem. Co więcej, cała sytuacja jest o tyle przytłaczająca, że nie pozwala na racjonalne myślenie i w znacznym stopniu utrudnia podejmowanie decyzji.

Zdając sobie sprawę, że jest to bardzo istotny problem, w krótki sposób pragniemy przekazać Państwu kilka informacji, które, mamy nadzieję, będą pomocne przy pierwszym etapie organizacji uroczystości pogrzebowej.

W momencie, kiedy zgon nastąpił w szpitalu, lekarz opiekujący się zmarłym pacjentem wystawia kartę zgonu. Z tym dokumentem należy udać się do zakładu pogrzebowego, który od tego momentu zajmie się wszystkimi formalnościami i zadaniami związanymi z organizacją ceremonii pochówku zmarłej osoby.

W przypadku, kiedy zgon nastąpił w miejscu publicznym, w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza opiekującego się zmarłą osobą, lub lekarza pogotowia, który wystawia protokół zgonu lub kartę zgonu. Dokument ten jest podstawowym świadectwem stwierdzającym przyczynę śmierci i jest niezbędny do wystawienia przez Urząd Stanu Cywilnego Skróconego Aktu Zgonu.

Organizacja pogrzebu

Następnym krokiem jest wykonanie telefonu do Zakładu Pogrzebowego ARKA pod całodobowy telefon 67 212 25 99, gdzie po przyjęciu zlecenia, pracownicy zakładu pogrzebowego, przyjeżdżają w celu odebrania ciała zmarłej osoby.

Przybyli na miejsce pracownicy sporządzą odpowiednią dokumentację i załatwią za Państwa wszelkie formalności w odpowiednich urzędach i instytucjach.

Jeśli zgon nastąpi w domu, podobnie jak w przypadku zgonu w miejscu publicznym, w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza opiekującego się zmarłym lub lekarza pogotowia, który wystawi protokół lub kartę zgonu – podstawowy dokument stwierdzający przyczynę zgonu, który jest niezbędny do wystawienia przez Urząd Stanu Cywilnego Skróconego Aktu Zgonu.

Po otrzymaniu nadmienionego dokumentu, należy zadbać o przewiezienie osoby zmarłej z domu do chłodni przez zakład pogrzebowy. W tym przypadku należy skontaktować się z Zakładem Pogrzebowym Arka pod całodobowym numerem telefonu 67 212 25 99, gdzie po przyjęciu zlecenia, pracownicy naszej firmy pogrzebowej przyjeżdżają po odbiór zmarłej osoby.

Organizacja pogrzebu

W momencie przybycia na miejsce odbioru zmarłej osoby, pracownicy naszej firmy przedstawiają różne rozwiązania i wyjaśniają wszelkie wątpliwości związane z organizacją pochówku. Po wypełnieniu niezbędnych dokumentów, nasi wykwalifikowani pracownicy, załatwią wszelkie formalności w odpowiednich instytucjach.

W przypadku, w którym śmierć nastąpiła w skutek wypadku, lub jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zgon mógł zostać spowodowany w drodze przestępstwa, na pochowanie zwłok, poza kartą zgonu, wymagane jest zezwolenie prokuratora.

Zwłoki zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych osób, przewozi się na wniosek prokuratora do zakładu medycyny sądowej w celu ustalenia przyczyny zgonu. Organizowanie i opłacenie transportu zwłok należy do zadań własnych powiatu.

Środki finansowe na zorganizowanie pogrzebu zapewnia Skarb Państwa w formie tzw. zasiłku pogrzebowego. Kwota zasiłku pogrzebowego jest w pełni wystarczająca, by kompleksowo zorganizować uroczystość pogrzebową. Rozliczenie środków następuje bezpośrednio w naszych Zakładach Pogrzebowych w Pile i Trzciance.

Kompleksowa organizacja pogrzebu

Dokumenty wymagane przez Urząd Stanu Cywilnego do wydania Aktu Zgonu:

  • karta lub protokół zgonu wystawiony przez lekarza,
  • dowód osobisty zmarłej osoby,

Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku pogrzebowego przez ZUS lub KRUS:

  • akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
  • legitymacja ubezpieczeniowa zmarłej osoby wydana przez ZUS lub KRUS
  • faktura za trumnę wystawiona przez Zakład Pogrzebowy